Požární ochrana


 

 

Hasicí přístroje                   

kontrola, údržba, montáž, opravy

 • periodické tlakové zkoušky hasicích přístrojů
 • dodání nových hasicích přístrojů
 • montáž hasicích přístrojů
 • oprava hasicích přístrojů
 • ekologická likvidace hasicích přístrojů s ukončenou životností

Hydranty a suchovody

-  kontrola, údržba, opravy

 • periodické tlakové zkoušky hydrantových hadic

Protipožární ucpávky

– kontrola, montáž, oprava

 • montáž nových protipožárních ucpávek 
 • oprava protipožárních ucpávek 

 Nouzové osvětlení

kontrola, montáž, oprava

Protipožární dveře

kontrola

Protipožární klapky

kontrola

Zařízení odvodu tepla a kouře (ZOTK / SOZ)

kontrola

Preventivní požární prohlídka

Školení a odborné přípravy na úseku PO

Odstranění závad zjištěných z kontrol požární ochrany:

 • značení únikových cest
 • značení hlavní jističe el. energie, hlavního uzávěru vody a plynu
 • značení výtahu „Výtah není evakuační“
 • dodání požární poplachové směrnice
 • dodání nového hasicího přístroje (práškový, sněhový, vodní)
 • ekologická likvidace hasicích přístrojů s ukončenou životností
 • dodání a výměna hydrantových ventilů
 • dodání a výměna hydrantových hadic
 • dodání a výměna hydrantových proudnic

Revize elektro


 

Elektroinstalace – revize, montáže, opravy

Elektrické spotřebiče - revize, opravy

Elektrické stroje - revize, opravy

Hromosvod - revize, montáže, opravy

Školení obsluh elektrozařízení

Revize a kontroly plynových zařízení


 

Plynová zařízení – revize, kontroly, montáž, opravy

Analýza spalin

Odborná prohlídka plynové kotelny

Školení obsluhy plynových zařízení

Školení topičů, obsluhy kotelen

Revize tlakových nádob (TNS)


 

Provozní revize TNS

Vnitřní revize TNS

Zkouška těsnosti TNS

Tlaková zkouška TNS

Školení obsluhy TNS

Revize zdvihacích zařízení


 

Revize zdvihacích zařízení

Revizní zkouška zdvihacích zařízení

Školení obsluh zdvihacích zařízení

Kontrola spalinových cest


 

Kontrola spalinových cest

Čištění spalinových cest

Školení

Školení plynových zařízení

Školení obsluhy tlakových nádob

Školení topičů, obsluhy kotelen

Školení obsluh elektrozařízení

Školení obsluh zdvihacích zařízení

Školení a odborné přípravy na úseku PO