Požární ochrana


 

 

Hasicí přístroje                   

Provádíme pravidelné periodické tlakové zkoušky hasících přístrojů, jejich údržbu, montáž i opravy. U hasících přístrojů s ukončenou životností zajišťujeme ekologickou likvidaci.

Hydranty a suchovody

Komplexní služby v oblasti revize, údržby a oprav nabízíme také u hydrantů a suchovodů, včetně periodických tlakových zkoušek hydrantových hadic.

Protipožární ucpávky a nouzová osvětlení 

Zajišťujeme kontrolu, opravu či montáž nových protipožárních ucpávek. Stejně tak se staráme o údržbu, montáž a kontroly nouzového osvětlení

Protipožárnáí dveře, protipožární klapky a zařízení odvodu tepla a kouře (ZOTK / SOZ)

Součástí našich služeb je pravidelná kontrola protipožárních dveří, protipožárních klapek, zařízení pro odvod tepla a kouře (ZOTK) a samočinného odvětrávací zařízení (SOZ).

Preventivní požární prohlídka a odborná školení

V oblasti požární ochrany zajišťujeme také preventivní požární prohlídky a nabízíme komplexní školení a odborné přípravy.

 

Časté příklady nápravy závad zjištěných z kontrol požární ochrany:

  • značení únikových cest
  • značení hlavní jističe el. energie, hlavního uzávěru vody a plynu
  • chybějící značení výtahu „Výtah není evakuační“
  • dodání požární poplachové směrnice
  • dodání nového hasicího přístroje (práškový, sněhový, vodní)
  • ekologická likvidace hasicích přístrojů s ukončenou životností
  • dodání a výměna hydrantových hadic, proudnic a ventilů

Revize elektro


 

Nabízíme veškeré bezpečnostní kontroly, opravy a školení u všech druhů elektrozařízení. Provádíme revize, montáže a opravy elektroinstalace. Nabízíme revize a opravy elektrických spotřebičů a elektrických strojů

Můžeme poskytnout také revizi, opravu či celkovou montáž hromosvodů. Naši pracovníci poskytují odborná školení obsluh elektrozařízení.

 

Revize a kontroly plynových zařízení


 

Zákazníci se na nás mohou obrátit s žádostí o kontrolu, revize a montáž plynových zařízení. Dále provádíme odborné prohlídky plynových kotelen a analýzu spalin.

Součástí nabídky našich služeb je také školení obsluhy plynových zařízení a školení topičů, obsluhy kotelen.

Revize tlakových nádob (TNS)


 

Nabízíme kompletní služby v oblasti kontrol a údržby tlakových nádob (Tlaková Nádoba Stabilní - TNS). Mezi ně se řadí provozní revize TNS, vnitřní revize TNS, zkouška těsnosti TNS, tlaková zkouška TNS a především školení obsluhy TNS.

Revize zdvihacích zařízení


 

Naše společnost se specializuje také na zdvihací zařízení. V tomto oboru provádíme revize zdvihacích zařízení, zařizujeme revizní zkoušky zdvihacích zařízení a školíme obsluhu zdvihacích zařízení.

Kontrola spalinových cest


 

V rámci našich protipožárních a bezpečnostních nabízíme také kontrolu a čištění spalinových cest.

Školení

Spolu s odbornou kontrolou a revizí všech druhů elektrických a plynových zařízení, tlakových nádob, zdvihacích zařízení a požární ochrany, poskytujeme v těchto oborech také profesionální školení

Mezi nabízené kurzy tedy patří školení plynových zařízení, obsluhy tlakových nádob, školení topičů a obsluhy kotelen, školení obsluh zdvihacích zařízení a elektrozařízení, školení odborné přípravy na úseku PO.