ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Proč je dobré provádět revize?

 Po provedené revizi, budete vědět v jakém stavu je Vaše zařízení.

 • Při neprovádění revizí Vám může kontrolní orgán (Inspektorát práce) udělit finanční pokutu podle zákona 251/2005 Sb.
 • Můžete zabránit úrazu, poškození zdraví nebo majetku.
 • Při vzniku úrazu nebo požáru pojišťovna nevyplatí nic, nebo plnění výrazně zkrátí, pokud nemáte provedené revize.
 • Můžete být stíháni za nedodržení zákona a zažalováni ze strany poškozeného.

 

Kdo provádí revize a kontroly?

Revize je povinen zajistit jejich provozovatel nebo jím pověřená odpovědná osoba. Vykonávají je certifikovaní revizní technici s platným oprávněním /osvědčením/ pro dané revize a kontroly.

 

Jak často provádět revize? ( platnost a lhůty revizí )

Revize elektro

Revize elektroinstalace

Před uvedením do provozu – výchozí revize 

1x za 5 let – normální prostředí (bytové domy, administrativní budovy)

1x za 3 roky – ubytovací zařízení, rekreační střediska, hotely, školy, mateřské školky

1x za 3  roky - prostředí studené, vlhké, prašné, se zvýšenou korozní agresivitou nebo s biologickými škůdci

1x za 2 roky – prostory určené ke shromažďování více než 250 osob (obchodní domy, sportovní a kulturní centra, stanice hromadné dopravy apod.)

1x za 2 roky – prostředí pasivní s nebezpečím požáru, výbuchu či otřesy

1x za 1 rok – prostředí mokré nebo s extrémní korozní agresivitou

1x za 1 rok – pojízdné a převozné prostředky

 

Revize elektrických spotřebičů a strojů

Norma rozděluje elektrospotřebiče a ruční nářadí do skupin podle druhu a způsobu používání:

 

Skupina A - spotřebiče poskytované formou pronájmu dalšímu provozovateli

Skupina B - spotřebiče používané ve venkovním prostoru (na stavbách, při zemědělských pracích atd.)

Skupina C - spotřebiče používané při průmyslové a řemeslné činnosti ve vnitřních prostorách

Skupina D - spotřebiče používané ve veřejně přístupných prostorách (školy, školky, jesle, kluby, hotely, ubytovny, restaurace atp.)

Skupina E – spotřebiče používané při administrativní činnosti


/Poznámka: Elektrické ruční nářadí se ve smyslu této normy zahrnuje mezi el. spotřebiče držené při práci v ruce./

 

 

  

Nepřipevněné spotřebiče držené v ruce dle ČSN 33 1600 ed. 2, jsou m.j.:

Fén na vlasy, ruční mixér, rychlovarná konvice s přímým připojením na el. proud, rychlovarná konvice oddělitelná s el podstavcem, kulma na vlády, žehlička, stolní lampička, stolní a podlahový ventilátor, podlahová lampa, podlahový teplomet, přenosná ruční lampa.

Ostatní nepřipevněné spotřebiče dle ČSN 33 1600 ed. 2, jsou m.j.:

Mikrovlnka, televize, rádio, lednička, teplomet na zdi, pračka, sušička, vařič, kávovar, nabíječka mobilu, napájecí zdroj notebooku, nabíječka automobilových baterií, počítač, tiskárna.

1x za 1 rok – revize strojů

 

Revize hromosvodu

1x za 5 let - hromosvody vystavěné do roku 2009

1x za 4 roky - hromosvody vystavěné od roku 2009  

1x za 2 roky – prostředí s nebezpečím výbuchu nebo požáru, objekty konstruované ze stavebních hmot stupně hořlavosti C1,C2, C3

 

Revize, kontroly plynových zařízení

Před uvedením do provozu – výchozí revize 

1x za 1 rok – kontrola plynového zařízení s výjimkou roku, ve kterém se provádí revize

1x za rok – odborná prohlídka plynové kotelny

1x za 3 roky – provozní revize plynového zařízení

1x za 3 roky – školení obsluhy plynových zařízení

 

Revize tlakových zařízení / tlakových nádob (TNS)  

Před uvedením do provozu – výchozí revize  TNS

Do 14 dnů po uvedení do provozu – 1. provozní revize TNS

1x za rok – provozní revize TNS

1x za 5 let – vnitřní revize TNS

Po otevření tlakového celku – zkouška těsnosti TNS (zpravidla po vnitřní revizi)

1x za 9 let – tlaková zkouška TNS

1x za 3 roky – přezkoušení obsluhy TNS

 

Kontroly provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení

1 x za rok - kontrola hasicích přístrojů

Periodická tlaková zkouška hasicího přístroje

 • Práškový hasicí přístroj 1x za 5 let
 • Sněhový hasicí přístroj 1x za 5 let
 • Pěnový hasicí přístroj 1x za 5 let
 • Hasicí přístroj na čisté hasivo 1 x za 5 let
 • Vodní hasicí přístroj 1x za 3 roky

1 x za rok - kontrola hydrantů a suchovodů 

1 x za rok - kontrola protipožárních ucpávek

1 x za rok - kontrola nouzového osvětlení

1 x za rok - kontrola protipožárních dveří

1 x za rok - kontrola protipožárních klapek

1 x za rok - kontrola zařízení odvodu tepla a kouře (ZOTK / SOZ)

1 x za rok - preventivní požární prohlídka

 

Kontroly spalinových cest

1x za 1 rok – kontrola spalinových cest / komínů

Revize zdvihacích zařízení

Před uvedením zdvihacího zařízení do provozu

 • zkoušku prototypu (provádí výrobce)
 • individuální vyzkoušení
 • ověřovací zkoušku

Provozní způsobilost a bezpečnost

 

 

 

Rozsah a druh zkoušek je dán výrobcem zařízení a taktéž určen v Systému bezpečné práce.

Provádění inspekcí dle ČSN ISO 9927-1